polgári jog:

 • devizahiteles ügyek peren kívüli és perbeli képviselete
 • szerződések készítése és a szerződéses jogviszonyokból fakadó perek
 • személyiségi jogi ügyek
 • tulajdonjogi ügyek
 • kártérítési jogviták
 • szavatossági jogviták
 • biztosítási ügyek
 • tartási és életjáradéki ügyek
 • védjegyoltalom és szabadalom

 

öröklési jog:

 • végrendelet,
 • öröklési szerződés
 • öröklésjogi perek
 • hagyatéki eljárás

 

gazdasági jog:

 • vállalkozási és egyéb üzleti szerződések készítése,
 • gazdasági társaságok alapítása,
 • társasági szerződések módosítása,
 • felszámolás, végelszámolás, csődeljárás
 • cégátvilágítás
 • alapítványok
 • egyesületek

 

családjog:

 • házassági bontóperek
 • házassági vagyonjogi szerződések
 • házassági és élettársi közös vagyon megosztási szerződések és perek
 • gyermekelhelyezési és gyermektartási perek

 

közigazgatási jog:

 • közbeszerzési ügyek
 • adójogi ügyek építési jogi ügyek
 • egyéb hatósági ügyek

 

ingatlanjog:

 • adásvételi szerződések
 • ajándékozási-, és csereszerződések ráépítési szerződések
 • társasház alapítás

 

alkotmányjog:

az Alaptörvénybe ütköző jogszabályokon alapuló ítélkezésből fakadó jogok érvényesítése.

 

büntetőjog:

kizárólag nem erőszakos cselekmények miatt indult büntető eljárásokban a védői feladatok ellátása, kiemelten az adócsalási ügyek.